Bashkëpunimi

Të Gjithë Për Një Të Ardhme Më Të Mirë!

 

Ne si Titron jemi shumë mirënjohës për bashkëpunimin me kompaninë “Koperativa” që nga viti 2020 në titrimin e përmbajtjeve shumë informuese si çështjet mjedisore, projektet dhe mundësitë e BE-së, të drejtat e njeriut dhe çështjet e cenueshme, progresin ekonomik, ndryshimin dhe përshtatjen e ligjeve me ligjet e BE-së, aktivitetet kulturore dhe artet etj. Përfshirë disa sektorë kyç si media, OJQ, institucionet, komunat, bizneset, qeverinë dhe organizata të tjera në bashkërendimin dhe ndërveprimin e tyre në rrugën drejt një të ardhmeje më të mirë për të gjithë vendin dhe rajonin e mbështetur nga Bashkimi Evropian me zyre në Kosove, Europe House Kosova.

 

Ndani mendimet tuaja