[vc_row css=".vc_custom_1644818261790{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;}"][vc_column][vc_column_text]

Termat dhe Kushtet

 
 1. Prezantim
These Website Standard Terms and Conditions written on this Titron webpage shall manage your use of this website. These Terms will be applied fully and affect to your use of this Website. By using this Website, you agreed to accept all terms and conditions written in here. You must not use this Website if you disagree with any of these Website Standard Terms and Conditions.Minors or people below 18 years old are not allowed to use this Website. 
 1. Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale
Other than the content you own, under these Terms, Titron Company and/or its licensors own all the intellectual property rights and materials contained in this Website.You are granted limited license only for purposes of viewing the material contained on this Website. 
 1. Kufizimet
Ju jeni shprehimisht i kufizuar në të gjitha në vijim
 • publikimi i çdo materiali të faqes së internetit të Titron-it në çdo media tjetër;
 • shitjen, nënlicensimin dhe/ose komercializimin e ndonjë materiali të faqes së internet;
 • kryerja publike dhe/ose shfaqja e ndonjë materiali të faqes së internet;
 • duke përdorur këtë faqe interneti në çfarëdo mënyre që është ose mund të jetë e dëmshme për këtë faqe interneti;
 • përdorimi i kësaj faqeje interneti në çfarëdo mënyre që ndikon në aksesin e përdoruesit në këtë faqe interneti;
 • përdorimi i kësaj faqeje interneti në kundërshtim me ligjet dhe rregulloret në fuqi, ose në çfarëdo mënyre mund të shkaktojë dëm për faqen e internetit, ose për çdo person ose subjekt biznesi;
 • përfshirja në çdo gjurmim të të dhënave, mbledhjen e të dhënave, nxjerrjen e të dhënave ose ndonjë aktivitet tjetër të ngjashëm në lidhje me këtë faqe interneti;
 • duke përdorur këtë faqe interneti për t'u përfshirë në ndonjë reklamë ose marketing.
Disa fusha të kësaj faqeje interneti janë të kufizuara nga qasja nga ju dhe Kompania Titron mund të kufizojë më tej aksesin për ju në çdo fushë të kësaj faqeje interneti, në çdo kohë, në diskrecionin absolut. Çdo ID e përdoruesit dhe fjalëkalimi që mund të keni për këtë faqe interneti janë konfidenciale dhe ju gjithashtu duhet të ruani konfidencialitetin. 
 1. Përmbajtja Juaj
In these Website Standard Terms and Conditions, “Your Content” shall mean any audio, video text, images or other material you choose to display on this Website. By displaying Your Content, you grant Titron Company a non-exclusive, worldwide irrevocable, sub licensable license to use, reproduce, adapt, publish, translate and distribute it in any and all media.Your Content must be your own and must not be invading any third-party’s rights. Titron Company reserves the right to remove any of Your Content from this Website at any time without notice. 
 1. Nuk ka Garancion
Kjo faqe interneti ofrohet "siç është", me të gjitha gabimet, dhe Kompania Titron nuk shpreh asnjë përfaqësim apo garanci, të çfarëdo lloji në lidhje me këtë faqe interneti ose materialet që gjenden në këtë faqe interneti. Gjithashtu, asgjë që përmbahet në këtë faqe interneti nuk do të interpretohet si këshillë për ju. 
 1. Kufizimi i Përgjegjësisë
Në asnjë rast Kompania Titron, as ndonjë nga zyrtarët, drejtorët dhe punonjësit e saj, nuk do të mbahen përgjegjës për çdo gjë që rrjedh nga ose në ndonjë mënyrë që lidhet me përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti, pavarësisht nëse një përgjegjësi e tillë është nën kontratë. Kompania Titron, duke përfshirë zyrtarët, drejtorët dhe punonjësit e saj nuk do të mbahen përgjegjës për ndonjë përgjegjësi indirekte, rrjedhimore ose të veçantë që rrjedh nga ose në ndonjë mënyrë që lidhet me përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti. 
 1. Dëmshpërblim
Nëpërmjet kësaj ju e dëmshpërbleni në masën më të plotë Kompaninë Titron nga dhe kundër çdo dhe/ose të gjitha detyrimet, kostot, kërkesat, shkaqet e veprimit, dëmet dhe shpenzimet që lindin në çfarëdo mënyre që lidhen me shkeljen nga ana juaj të ndonjë prej dispozitave të këtyre Kushteve. 
 1. Shkëputshmëria
Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve rezulton të jetë e pavlefshme sipas ndonjë ligji në fuqi, këto dispozita do të fshihen pa ndikuar në dispozitat e mbetura këtu. 
 1. Ndryshimi i Kushteve
Kompania Titron lejohet t'i rishikojë këto Kushte në çdo kohë siç e sheh të arsyeshme, dhe duke përdorur këtë faqe interneti, ju pritet që t'i rishikoni këto Kushte në baza të rregullta. 
 1. Caktimet
Kompania Titron lejohet të caktojë, transferojë dhe nënkontraktojë të drejtat dhe/ose detyrimet e saj sipas këtyre Kushteve pa ndonjë njoftim. Megjithatë, nuk ju lejohet të caktoni, transferoni ose nënkontraktoni ndonjë nga të drejtat dhe/ose detyrimet tuaja sipas këtyre Kushteve. 
 1. E Gjithë Marrëveshja
Këto Kushte përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis kompanisë Titron dhe jush në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti dhe zëvendësojnë të gjitha marrëveshjet dhe mirëkuptimet e mëparshme. 
 1. Ligji dhe Juridiksioni në Fuqi
These Terms will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of Kosovo, and you submit to the non-exclusive jurisdiction of the state courts located in Kosovo for the resolution of any disputes.These terms and conditions was created via https://titron.net[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]